Organisasjon

Norsk Økonomisk Historisk Forening (NØHF) ble etablert i mars 2001. Hovedhensikten med stiftelsen er å utvikle og opprettholde personlig kontakt mellom vitenskapelige ansatte, studenter og andre over hele landet, som er interessert i økonomisk historie og næringslivshistorie i bred forstand.

Det skjer mye interessant og spennende innenfor økonomisk historie både nasjonalt og internasjonalt. Det blir en viktig oppgave for foreningen å etablere et nettverk som kan kanalisere informasjon om forskningsfront og faglige utviklingstendenser. Samtidig har fagfeltet vært under press og flere miljøer har opplevd svikt i studenttilgangen. Ved mange læresteder har økonomisk historie i liten grad blitt prioritert. Det blir derfor en viktig oppgave for NØHF å fremme faget overfor myndigheter, forskningsråd og andre relevante miljøer.

En sentral oppgave for foreningen er å engasjere seg i arbeidet med Scandinavian Economic History Review (SEHR) i Norge.

I tillegg vil foreningen arbeide med mange andre tiltak for å støtte og oppmuntre alle former for forskning og publisering av betydning for utvikling og spredning av faget økonomisk historie.

Styret