Styret

Styret for Norsk Økonomisk Historisk Forening har fom. januar 2021 følgende sammensetning:

Leder: Eivind Thomassen, Universitetet i Sørøst-Norge

Kasserer: Lars Fredrik Øksendal, Høgskolen i Innlandet

Styremedlem: Espen Ekberg, Handelshøyskolen BI

Styremedlem; Gjermund Forfang Rongved, Høgskolen i Innlandet

Styremedlem: Ines Prodöhl, Universitetet i Bergen

Bankgiro nr. 6219.05.77363,
adressert til NØHF v/Lars Fredrik Øksendal, Østliveien 11A, 1415 Oppegård