Styret

Styret for Norsk Økonomisk Historisk Forening består av følgende syv personer:

Leder: Espen Ekberg, Handelshøyskolen BI

Sekretær: Andreas Nybø, Forlagsredaktør Akademika forlag, avd Trondheim

Kasserer: Lars Fredrik Moe Øksendal, Norges Handelshøyskole

Styremedlem:Tine Petersen, Handelshøyskolen BI

Styremedlem: Berit Eide Johnsen, Universitet i Agder

Varamedlem: Christoffer Kleivset, Universitetet i Oslo

Varamedlem: Gjermund Forfang Rongved, Universitetet i Oslo

Valgkomite: Christian Venneslan, Lars Thue (BI) og Pål Sandvik (NTNU)