Styret

Styret for Norsk Økonomisk Historisk Forening har fom. våren 2018 følgende sammensetning:

Leder: Eivind Thomassen, Universitetet i Oslo

Sekretær: Eli Moen, Handelshøyskolen BI

Kasserer: Lars Fredrik Moe Øksendal

Styremedlem:Tine Petersen, Handelshøyskolen BI

Styremedlem: Espen Ekberg, Handelshøyskolen BI

 

 

 

 

Bankgiro nr. 6219.05.77363,
adressert til NØHF v/Lars Fredrik Øksendal, Østliveien 11A, 1415 Oppegård