Ny bok – Gullstandarden i Skandinavisk kontekst

Øks bokDen norske historikeren Lars Fredrik Øksendahl (NHH) har sammen med sin svenske kollega Anders Ögren (Uppsala Universitet) redigert en svært spennenede ny bok som tar for seg hvordan Gullstandarden som valutaregime fungerte i periferiland, nærmere bestemt i Skandinavia, i enkelte Kontinental- og Sør Europeiske land og i Asia og Sør Amerika. Redaktørene har også selv skrevet en interessant og dagsaktuelle konklusjon som sammenligner Gullstandardsystemet med dagens Eurosammarbeid.

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – software i telekommunikasjonsindustrien

Gard paulsenGard Paulsen disputerte 23.08.2011 for doktograden ved Handelshøyskolen BI over avhandlingen “Betwixt and between: Software in telecommunications and the programming language Chill, 1974 – 1999”. Avhandlingen er en teknologihistorisk studie av programmeringsspråket Chill, som gjennom 1980 og 1990-årene var en internasjonal standard i telekommunikasjonsindustrien.

Kategorisert under Disputaser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Foredrag – “Learning from financial and economic crises”

harold jamesPrinceton professor Harold James holder foredrag ved Handelshøyskolen BI, Torsdag 18 august kl 14-15:30. James er en ledende autoritet på den store depresjonen og på generell økonomisk og finansiell historie.

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Seminar – Research Agendas for the Future: Business History in Perspective

BI_globalSenter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI inviterer til 2-dagers konferanse om utviklingen av bedriftshistorie som disiplin, i Norge og internasjonalt. Arrangørene skriver: “This workshop sets out to ask to what extent business history has become too fragmented and secluded and whether the field possesses the theoretical and methodological resources needed to pose the best questions, and offer the relevant answers, for the 21st Century. Business history will therefore be discussed and investigated from various perspectives with the aim of understanding business history in the past and present with an eye for future development.”

Kategorisert under Konferanser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Eirinn Larsen og Gro Hagemann, “Husmorens foranderlighet”, Tidsskrift for Kjønnsforskning, 4/2010

husmorArtikkelen innleder et spesialnummer om husarbeid, et åenbart understudert temae i moderne økonomisk historie.  I introduksjonen heter det: “I filmen Vi gifter oss fra 1951 inntar svigermor en viktig birolle – ikke i kraft av minuttene på lerretet akkurat, men i form av en konstant forargelse over svigerdatterens mangel på kunnskap om og følelser for husarbeid. På grunn av den store boligmangelen har det nygiftede paret måttet flytte inn hos Petters familie – en hjelpende hånd fra svigerdatteren Kari kunne man da i det minste forvente?

Kategorisert under Artikler 2010, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Generalforsamling Norsk Økonomisk Historisk Forening

Det inviteres til generalforsamling i Norsk økonomisk historisk forening torsdag 24. mars kl. 18, BI i Nydalen. Møtet foregår på rom A2-005 (til venstre opp trappen med en gang dere kommer inn hovedinngangen).

Kategorisert under Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Utvikling av mål- og resultatstyring i staten, 1987 – 2004.

raa_atleAtle Raa disputerte 18. mars 2011 for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen “Fra instrumentell rasjonalitet til tvetydighet. En analyse av utviklingen av Statskonsults tilnærming til standarden Mål- og resultatstyring (MRS) 1987 – 2004”.

Kategorisert under Disputaser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Disputas – Økonomisk politikk i mellomkrigstiden

monica_vaerholm1Monica Mjøs Værholm disputerte for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole mandag 22. november med avhandlingen Essays on Norwegian economic and trade policy 1912-1939: The consequence of war and crisis on state and policy.

Kategorisert under Disputaser, Nyheter | Stengt for kommentarer

Einar Lie og Christian Venneslan, Over evne : Finansdepartementet 1965-1992

lie160Boken analyserer Finansdepartementets historie fra Per Bortens koalisjonsregjering tok over i 1965, og frem til det totale sammenbruddet i norsk banknæring tidlig på 1990-tallet. På bokomslaget kan man lese følgende introduksjon:

Kategorisert under Bøker 2010, Nyheter, Publikasjoner | Stengt for kommentarer

Seminar: Krig og økonomiske endringer i de nordiske land 1600-1990

BI_globalSenter for Næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI inviterer til seminar  over teamet “Krig og økonomiske endringer i de Nordiske land, 1600-1990.” Siktemålet med konferansen er å kaste lys over historiske sammenhenger mellom krig og krigsforberedende tiltak og økonomisk forhold og endring i de nordiske land fra 1600-tallet og frem til våre dager.  I tillegg ønsker man å bruke seminaret som en arena for å utvikle kontakter mellom historikere og relevante fagmiljøer i de skandinaviske land om spørsmål som fortjener større oppmerksomhet og som best forstås i en transnasjonal ramme.

Kategorisert under Konferanser, Nyheter | Stengt for kommentarer