Den norske telekommunikasjonsindustriens vekst og fall

Sverre_ChristensenSverre A. Christensen disputerer fredag 3. mars 2006 for Dr. Oecon-graden ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen ”Switching Relations. The rise and fall of the Norwegian telecom industry”. Avhandlingen tar for seg den norske telekomindustriens vekst og fall. Christensen argumenterer for at det var digitaliseringen og liberaliseringen av telekommunikasjonsindustrien som førte til at den utenlandsdominerte norske industrien praktisk talt forsvant i løpet av 1980- og 1990-tallet.

Du kan lese mer om avhandlingen ved å gå til BIs hjemmesider.